Mentors

Aayush Dangayach
Aayush
Abhishek Narayan
Abhishek
Ajit Singh
Ajit
Ambika
Ambika
Anil
Devendra Sharma
Devendra
Neelima Jaisinghani
Neelima
Gautam Surana
Gautam
Gourav
Harsh Vardhan Sharma
Harsh
Hemang Patel
Hemang
Hitesh Devalia
Hitesh
Jhumari
Jhumari
Kishan Pratap Singh
Kishan
Sanmukha
Mansih Shah
Manish
Minhaz Khan
Minhaz
Parasharan Chari
Parasharan
Sanket
Vijitha
Naveen Janavula
Naveen
Praveen
Preet
Punit
Ravi
Samrat
Sawan Rathi
Sawan
Sazeal
Shakti
Sharat
Sharat
Shivang
Surbhi
Tanveer
Tridal Udapdhyay
Tridal
Ujjwal Nagar
Ujjwal
Vipul Tyagi
Vipul
Vivek Tuteja
Vivek