Mentors

Ajit Singh
Ajit
Akanksha
Akanksha
Ambika
Ambika
Anil
Ashish Chugh
Ashish
Deepak Dutt Mamgain
Deepak
Dipak Takodara
Dipak
Neelima Jaisinghani
Neelima
Gourav
Harsh Vardhan Sharma
Harsh
Hemang Patel
Hemang
Hemant
Hemant
Hitesh Devalia
Hitesh
Jhumari
Jhumari
Kishan Pratap Singh
Kishan
Sanmukha
Kalyan Singh
Kalyan
Mansih Shah
Manish
Mohd Anas Khan
Mohd Anas Khan
Minhaz
Minhaz
Parasharan Chari
Parasharan
Sanket
Vijitha
Mukesh Joshi
Mukesh
Nidhi Kumari
Nidhi
Preet
Punit
Rakhi
Rakhi
Ravi
RK Rao
RK Rao
Samrat
Sawan Rathi
Sawan
Sazeal
Sharat
Sharat
Shivang
Sunil Kishtwal
Sunil
Surbhi
Tanveer
Vivek Tuteja
Vivek