Mentors

RK Rao
RK Rao
Mukesh Joshi
Mukesh
Sunil Kishtwal
Sunil
Deepak Dutt Mamgain
Deepak
Dipak Takodara
Dipak
Rakhi
Rakhi
Akanksha
Akanksha
Kalyan Singh
Kalyan
Nidhi Kumari
Nidhi
Ashish Chugh
Ashish
Tanveer
Mansih Shah
Manish
Shivang
Preet
Anil
Sharat
Sharat
Ravi
Sazeal
Ambika
Ambika
Harsh Vardhan Sharma
Harsh
Neelima Jaisinghani
Neelima
Vijitha
Sawan Rathi
Sawan
Gourav
Sanket
Punit
Surbhi
Kishan Pratap Singh
Kishan
Ajit Singh
Ajit
Hitesh Devalia
Hitesh
Vivek Tuteja
Vivek