Mentors

Anshuman
Jaimin
Manaal
Mruga
Prabinu
Rajendrre
Rajiv
Saurabh
Shubham
Subhash
Sunil
Sunil
Dipak Takodara
Dipak
Shivang
Sharat
Sharat
Ravi
Sazeal
Ambika
Ambika
Vijitha
Sawan Rathi
Sawan
Kishan Pratap Singh
Kishan
Ajit Singh
Ajit
Hitesh Devalia
Hitesh
Vivek Tuteja
Vivek