Mentors

Aayush Dangayach
Aayush
Abhishek Narayan
Abhishek
Ajit Singh
Ajit
Ambika
Ambika
Anil
Neelima Jaisinghani
Neelima
Gourav
Harsh Vardhan Sharma
Harsh
Hemang Patel
Hemang
Hitesh Devalia
Hitesh
Jhumari
Jhumari
Kishan Pratap Singh
Kishan
Sanmukha
Mansih Shah
Manish
Minhaz Khan
Minhaz
Parasharan Chari
Parasharan
Sanket
Vijitha
Praveen
Preet
Punit
Ravi
Samrat
Sawan Rathi
Sawan
Sazeal
Sharat
Sharat
Shivang
Surbhi
Tanveer
Vivek Tuteja
Vivek