Management Team

Vivek Tuteja
Vivek
Hitesh Devalia
Hitesh
Parasharan Chari
Parasharan
Ajit Singh
Ajit
Kishan Pratap Singh
Kishan
Surbhi
Punit
Sanket
Gourav
Abhishek Narayan
Abhishek
Sanmukha
Minhaz Khan
Minhaz
Sawan Rathi
Sawan
Vijitha
Neelima Jaisinghani
Neelima
Harsh Vardhan Sharma
Harsh
Hemang Patel
Hemang
Ambika
Ambika
Jhumari
Jhumari
Aayush Dangayach
Aayush
Sazeal
Sharat
Sharat
Anil
Preet
Shivang
Mansih Shah
Manish
Ravi
Praveen
Tanveer
Samrat