Management Team

Rajiv
Jaimin
Shubham
Anshuman
Subhash
Prabinu
Saurabh
Manaal
Dipak Takodara
Dipak
Shivang
Preet
Sharat
Sharat
Ravi
Sazeal
Ambika
Ambika
Harsh Vardhan Sharma
Harsh
Neelima Jaisinghani
Neelima
Vijitha
Sawan Rathi
Sawan
Sanket
Kishan Pratap Singh
Kishan
Ajit Singh
Ajit
Hitesh Devalia
Hitesh
Vivek Tuteja
Vivek